http://albertslundif.dk/data/archive/referater/aif_love_til_hjemmesiden_rez.pdf?fbclid=IwAR18UTyinYlZAW25pcnBqAW28i7cGltClpeNAqdvvM1N1uAhAKn47j8vBbY 

 

 

 

_________________________________________________________________


Det er ovenstående medlemstal for 2019, der danner grundlag for beregningen af medlemsbidrag for 2020 til hovedafdelingen. Bidraget opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen 2020

----------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra AIF's generalforsamling den 23. maj 2019

----------------------------------------------------------------------------------------

5. maj 2019

Indkaldelse til AIF's generalforsamling, torsdag den 23. maj 2019, kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden ifølge vedtægternes § 4.:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning -Læs beretningen - klik her

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 2018 til godkendelse, samt fremlægger budgettet for det kommende regnskabsår 2019

4. Indkomne forslag: Indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
5a. Valg af formand (vælges normalt for 2 år i ulige årstal)
5b. Valg af næstformand og kasserer (vælges normalt for 2 år i lige årstal)
5c. Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år

6.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter

7.      Fastsættelse af det årlige administrationsgebyr

8.      Eventuelt

 

 

Nyheder fra AIF


1. juni 2018

Referat fra AIF's generalforsamling den 24. maj -klik her

31. marts 2018:

Der indkaldes herved til AIF's generalforsamling, torsdag den 24. maj, kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden ifølge vedtægternes § 4.

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning - Beretningen er skriftlig -Beretningen (klik her)

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 2017 til godkendelse, samt fremlægger budgettet for det kommende regnskabsår 2018

4. Indkomne forslag: Indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
5a. Valg af formand (vælges normalt for 2 år i ulige årstal)
5b. Valg af næstformand og kasserer (vælges normalt for 2 år i lige årstal)
5c. Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år

6.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7.      Fastsættelse af det årlige administrationsgebyr

8.      Eventuelt

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. februar 2018:

Som følge af at Jørn Jensby er valgt ind i kommunalbestyrelsen, meddelte han på hovedbestyrelsesmødet den 15. februar 2018, at han går af som Hovedformand for AIF.

AIF's hovedafdeling ledes frem til generalforsamlingen i maj 2018 af næstformanden Dorthe Johansen.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dejlige Nyheder                                               4. oktober 2017
Nu bliver det til noget med "Den 3. hal" :)
I den netop indgåede budgetaftale mellem partierne
A, B, C og F fremgår følgende af side 5:

Idræt

Haludvidelser på stadion

Bevægelse og motion har udviklet sig markant siden stadionområdet blev til. For at sikre mulighed kan dyrke motion sammen, øge muligheden for at byens seniorer kan bevæge sig og leve sundere længere, skal faciliteterne på stadion udvides.

Der afsættes samlet 1,750 mio. kr. i 2018 til programmering af hal-udvidelser på Stadion – jfr. Idrætsrådets vision.

De i anlægsbudgettet afsatte midler til selve anlægget fremgår af årene 2019 og 2020.

Når udvidelsen af stadionkapaciteten er gennemført forventes Toftekær- og Hyldagerhallerne udfaset af driften.

-------------------------------------------------------------

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21. april 2017:
Indkaldelse til AIF's generalforsamling, tirsdag den 16. maj, kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden ifølge vedtægternes § 4.:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning - Beretningen er skriftlig -klik her for at hente den

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 2016 til godkendelse, samt fremlægger budgettet for det kommende regnskabsår 2017

4. Indkomne forslag: Indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
5a. Valg af formand (vælges normalt for 2 år i ulige årstal)
5b. Valg af næstformand og kasserer (vælges normalt for 2 år i lige årstal)
5c. Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år

6.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7.      Fastsættelse af det årlige administrationsgebyr

8.      Eventuelt


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. april 2017:
Der indkaldes herved til AIF's generalforsamling, tirsdag den 16. maj, kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden ifølge vedtægternes § 4.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Næste møde i Hovedbestyrelsen afholdes
tirsdag den 18. april 2017, kl. 19 i klubhuset

------------------------------------------------------------------------------

Ny AIF hjertestarter på stadion
På AIF's generalforsamling i maj 2016 blev det foreslået, at der opsættes en hjertestarter ved omklædningsrummene 17 – 18.
Derfor indledte AIF et samarbejde med Stadion om etableringen af Hjertestarteren.
Dette samarbejde er resulteret i, at der nu er opsat en hjertestarter ved omklædningsrummene 17 - 18.
Dørene ind til den nye hjertestarter er altid åbne, hele døgnet og hele året.
Tak til Stadion for det tætte og gode samarbejde om hjertestarteren.

  

Se denne korte Video om brugen af hjertestarteren

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. november 2016
Vær opmærksom på Puljerne for at søge om kommunale tilskud i 2017.
I kan læse nærmere om reglerne for tilskud og krav til ansøgning her: 
http://albertslund.dk/borger/kultur-og-fritid/puljer-og-tilskud/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. oktober 2016
Så er der indgået aftale om kommunens budget for 2017 og frem. AIF indgav de 2 nedenstående høringssvar til Budgetkataloget.
Læs her om de foretagne budgetreduktioner:http://albertslund.dk/media/1712270/bilag-a-budgetreduktioner-budget-2017-endelig-aftale.pdf

Budgetaftalen indebærer bl.a. at AIF's indsigelse til Budgetkatalogets forslag 5.1 angående nedlæggelse af "Idrætspuljer" er taget af bordet" :)

Med hensyn til AIF's indsigelse til forsalget om centralisering af vedligehold på Idrætsområdet har vi endnu ikke helt klarhed over konsekvensen af den indgåede budgetaftale. 

2. september 2016 
Albertslund Kommunes forslag til besparelser 

Albertslund kommune har udgivet et besparelseskatalog, der er til offentlig høring frem til 8. september 2016. 

Besparelseskataloget er lagt på kommunenshjemmeside klik her  

AIF har kommenteret to af forslagene. Det ene vedrører centralisering af visse opgaver, der i dag er opgaver, dr udføres af Stadion. Det andet forslag vedrører nedlæggelse af pulje vedrørende tilskud til bl.a. frivillig træneruddannelse. 

Du kan læse de to høringssvar ved at klikke på nedenstående link: 

 1. AIF høringssvar vedr. ”Forslag 5.5 Centralisering af vedligehold på Idrætsområdet”, at Ejendomsdriften på Idrætsområdet centraliseres og samles med øvrige ejendomsområder i Miljø & Teknik”.

 2. AIF høringssvar vedr.”Forslag 5.1 - Nedlæggelse og reduktion af puljer og tilskudsmuligheder på Idræts- og fritidsområdet”. 

 ------------------------------------------------------------

Projektoren er igen i klubhuset og klar til brug.

------------------------------------------------------------

Der holdes møder i hovedbestyrelsen:
      22. august 2016, kl. 19
    
24.  november 2016, kl. 19
     23. februar 2017, kl. 19 og den
     18. april 2017, kl. 19

I Klubhuset.

AIF Generalforsamlingen afholdes onsdag den 16. maj 2017, kl. 19.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. april 2016:
Indkaldelse til AIF's generalforsamling, torsdag den 19. maj, kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden ifølge vedtægternes § 4. Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning - Beretningen er skriftlig -klik her for at hente den

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 2015 til godkendelse, samtfremlægger budgettet for det kommende regnskabsår 2016

 4. Indkomne forslag:

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5a. Valg af formand (vælges normalt for 2 år i ulige årstal)
  5b. Valg af næstformand og kasserer (vælges normalt for 2 år i lige årstal)
  5c. Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år

 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 7. Fastsættelse af det årlige administrationsgebyr

 8. Eventuelt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nyhedsbrev nr. 1 - 2016 fra Hovedafdelingen - klik her
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nyhedsbrev nr. 2. oktober 2015 fra Hovedafdelingen - Klik her
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nyhedsbrev nr. 1/2015 fra Hovedafdelingen - 6. juli 2015
Hovedafdelingen har besluttet at udsende kvartalsvise Nyhedsbreve til afdelingsformændene.
Nyhedsbrevet offentliggøres samtidig på AIF's hjemmeside.

Klik på logoet og du henter Nyhedsbrevet            


  

_____________________________________________________

 
Der er ingen nyheder!
Sitemap · Foreningslogin
Sponsoreret af Elternativet ApS - Elektriker i København og omegn